Obrazac K-1320 kontovnik Fokus
0,19 €
0,19 € 0.19 EUR
1,43 kn
1,43 kn
Obrazac F-24 putni radni list za autobus Fokus
3,94 €
3,94 € 3.94 EUR
29,69 kn
29,69 kn
Obrazac A-4 skladišna kartica A5 Fokus crvena!!
0,08 €
0,08 € 0.08 EUR
0,60 kn
0,60 kn
Obrazac A-4 skladišna kartica A5 Fokus plava!!
0,08 €
0,08 € 0.08 EUR
0,60 kn
0,60 kn
Obrazac A-23a/NCR otpremnica A4 Fokus
4,28 €
4,28 € 4.28 EUR
32,25 kn
32,25 kn
Obrazac I-141 komisijski zapisnik o primitku robe Fokus!!
2,12 €
2,12 € 2.12 EUR
15,97 kn
15,97 kn
Obrazac I-283 knjiga primitaka i izdataka Fokus
8,95 €
8,95 € 8.950000000000001 EUR
67,43 kn
67,43 kn
Obrazac A-26/NCR međuskladišnica A5 1+4 Fokus
4,95 €
4,95 € 4.95 EUR
37,30 kn
37,30 kn
Obrazac I-284 knjiga prometa Fokus
8,77 €
8,77 € 8.77 EUR
66,08 kn
66,08 kn
Obrazac A-23/NCR otpremnica A5 Fokus
2,16 €
2,16 € 2.16 EUR
16,27 kn
16,27 kn
Obrazac L-12 kasa blok dvodijelni Fokus
0,77 €
0,77 € 0.77 EUR
5,80 kn
5,80 kn
Obrazac H-6 građevinski list (uložak) Fokus
0,04 €
0,04 € 0.04 EUR
0,30 kn
0,30 kn
Obrazac XIII-31 EUR-1 Narodne Novine
0,27 €
0,27 € 0.27 EUR
2,03 kn
2,03 kn
Obrazac A-27/NCR zahtjevnica A5 1+1 Fokus
2,14 €
2,14 € 2.14 EUR
16,12 kn
16,12 kn
Obrazac A-37/NCR račun A5 za strojno Fokus!!
1,34 €
1,34 € 1.34 EUR
10,10 kn
10,10 kn
Obrazac A-29/NCR dostavnica s primkom A5 Fokus
2,81 €
2,81 € 2.81 EUR
21,17 kn
21,17 kn
Obrazac G-50 knjiga popisa-maloprodaje KP Fokus
12,43 €
12,43 € 12.43 EUR
93,65 kn
93,65 kn
Obrazac L-69a nadzorni list u bloku Fokus
1,03 €
1,03 € 1.03 EUR
7,76 kn
7,76 kn
Obrazac L-13/B kasa blok dvodijelni numeracija Fokus
0,63 €
0,63 € 0.63 EUR
4,75 kn
4,75 kn
Obrazac NN/NCR nalog za naplatu Fokus
3,72 €
3,72 € 3.72 EUR
28,03 kn
28,03 kn