Obrazac E-430 zahtjev za dječji doplatak Fokus
0,13 €
0,13 € 0.13 EUR
0,98 kn
0,98 kn
Obrazac C-A-100/N tiskanica 1 (format A3) Fokus
0,24 €
0,24 € 0.24 EUR
1,81 kn
1,81 kn
Obrazac M-1P prijava o početku osiguranja Fokus
0,11 €
0,11 € 0.11 EUR
0,83 kn
0,83 kn
Obrazac M-2P prijava o prestanku osiguranja Fokus
0,07 €
0,07 € 0.07 EUR
0,53 kn
0,53 kn
Obrazac M-3P - set prijava Fokus
0,13 €
0,13 € 0.13 EUR
0,98 kn
0,98 kn
Obrazac MPP-1 - set prijava Fokus
0,11 €
0,11 € 0.11 EUR
0,83 kn
0,83 kn
Obrazac B-189 personalni dosje Fokus
6,70 €
6,70 € 6.7 EUR
50,48 kn
50,48 kn
Obrazac C-A-101 tiskanica 2 Fokus
0,07 €
0,07 € 0.07 EUR
0,53 kn
0,53 kn
Obrazac E-12-14a matična knjiga radnika Fokus
4,14 €
4,14 € 4.14 EUR
31,19 kn
31,19 kn
Obrazac ER-1 potvrda o plaći Fokus
0,11 €
0,11 € 0.11 EUR
0,83 kn
0,83 kn
Obrazac E-4-1 ugovor o radu na neodređeno vrijeme Fokus
0,21 €
0,21 € 0.21 EUR
1,58 kn
1,58 kn
Obrazac E-4-2 ugovor o radu na određeno vrijeme Fokus
0,21 €
0,21 € 0.21 EUR
1,58 kn
1,58 kn
Obrazac C-6-55 sanitarna knjižica Fokus
1,59 €
1,59 € 1.59 EUR
11,98 kn
11,98 kn
Obrazac O-33 šihterica Fokus
5,30 €
5,30 € 5.3 EUR
39,93 kn
39,93 kn